วิธีการ disable textarea

Chai Phonbopit

Software Engineer & Blogger

13 August 2019

In

วิธีการ disable textarea ไม่ให้สามารถ resize หรือขยายมันได้ ใช้ resize: none;

.textarea {
resize: none;
}
  • #HTML
  • #Textarea
  • #Note